Микропроцессоры и микроконтроллеры

 
 
 
«'Legacy code' often differs from its suggested alternative by actually working and scaling.»
Bjarne Stroustrup
Русский | Українська


Микропроцессоры и микроконтроллеры :: Принципи роботи мікропроцесорів

Принципи роботи мікропроцесорів


1. Поняття про мікропроцесорі

Управляючим блоком цифрових систем управління рухомими об'єктами є спеціалізований обчислювач, побудований на основі мікропроцесорних інтегральних схем ...


2. Функціональна класифікація мікропроцесорів

Загальна функціональна класифікація мікропроцесорних засобів.


3. Деякі особливості проектування спеціалізованих обчислювачів

Процес проектування спеціалізованих обчислювачів організується як єдність двох фаз - проектування апаратної частини і розробки програмного забезпечення (ПЗ )...


4. Переваги, недоліки та особливості застосування

До достоїнств систем з цифровими керуючими обчислювача в порівнянні з аналоговими і релейного керуючими системами можна віднести ...


5. Типові варіанти архітектури обчислювача

Сучасні обчислювальні пристрої як широкого застосування, так і застосовуються для управління бортовим або технологічним обладнанням, будуються у відповідності з одним із двох базових принципів - архітектури фон Неймана і Гарвардської архітектури.


6. Поняття про логічної і фізичної організації обчислювача

При проектуванні обчислювального пристрою традиційним і цілком виправданим є розгляд двох аспектів побудови - фізичної та логіческойорганізаціі ...


7. Характеристика системи команд процесора

Система команд - це набір допустимих для даного процесора керуючих кодів і способів адресації даних ...


8. Загальна структура обчислювального блоку

Для сучасних обчислювачів характерна магістральна (шинна) фізична організація, при якій обмін інформацією між блоками пристрою виконується в паралельному коді по магістралях, або шинам ...


9. Призначення елементів в структурі обчислювача

Процесор - блок, реалізований на одній або декількох НВІС і призначений для обробки цифрових даних у вигляді многоразрядних двійкових чисел і управління процесом цієї обробки на підставі команд програми, що зчитує з пам'яті обчислювача ...


10. Інформаційні потоки в мікропроцесорної системі

З логічної точки зору в мікропроцесорної системі можливі три інформаційних потоку: процесор - пам'ять , процесор - пристрої вводу-виводу (УВВ) та УВВ x26 ndash ; пам'ять ...


11. Узагальнена структура мікропроцесора

Процесор - це функціональний блок обчислювального пристрою, призначений для реалізації обробки цифрових даних і управління ходом цієї обробки. Зазначені дії виконуються процесором по командах, які він автоматично зчитує з пам'яті обчислювача ...


12. Логічне уявлення системної пам\'яті обчислювача

При розгляді структури пам\'яті обчислювального пристрою зручно також користуватися поняттями фізичної та логічної організації ...


13. Тимчасові діаграми сигналів

Для опису роботи обчислювача і принципів виконання команд зручно використовувати діаграми зміни сигналів у часі ...


14. Приклад діаграми виконання команди пересилання

Розглянемо тимчасову діаграму сигналів на шині адреси ...


15. Управління послідовністю читання команд з пам'яті

Функціонування процесора полягає в послідовної вибірки команд з пам'яті та їх виконання ...


16. Логическое розподіл адресного простору (АП)

Розподіл АП - це процес закріплення конкретних фізичних адрес за окремими функціональними областями пам'яті (сегментами) - програм, констант, даних, стека, введення-виведення ...


17. Фізична розподіл адресного простору

Фізичне розподіл виконується на основі логічного розподілу і полягає в побудові схем дешіфраціі адрес (так званих адресних селектор), що забезпечують процесору доступ до конкретних мікросхем ОЗУ і ПЗУ (блокам ОЗУ і ПЗУ) за адресами, визначеним на етапі логічного проектування адресного простору. ..


18. Переривання програми і принципи обробки переривань в мікропроцесорних системах

Переривання - тимчасове припинення виконання основної програми з метою реалізації більш термінових на поточний момент дій (навіть безпосередньо не пов'язаних з основною програмою), що відбувається в довільний момент часу за запитом зовнішнього пристрою чи у випадку особливої ситуації в процесорі ...


19. Структура контролера переривань

Внутрішні і програмні переривання обробляються безпосередньо процесором, а для попередньої обробки зовнішніх запитів застосовують спеціалізовані пристрої - контролери переривань ...


20. Взаємодія контролера переривань і процесора

Розглянемо послідовність дій, які реалізуються контролером переривань і процесором при обробці зовнішніх запитів переривань ...


21. Векторний перехід на процедуру обробки переривання

У системному адресний простір з молодшим адресами розташовується таблиця векторів переходу на процедури обробки переривань ...


22. Векторно-програмний перехід на процедуру обробки переривання

Відмінність від векторного принципу полягає в тому, що елемент таблиці векторів переходу повинен містити команду переходу на процедуру обробки (наприклад, команду JMP )...


23. Особливості побудови процедур обробки переривань

Процедури обробки переривання мають деяку специфіку порівняно зі звичайними процедурами.


24. Особливості обробки внутрішніх і програмних переривань

Набір і призначення внутрішніх переривань суворо регламентовані для конкретної моделі процесора. Кожне внутрішньо переривання пов\'язане з певним подією в процесорі і з певним номером у списку оброблюваних переривань ...


25. Реалізація периферійних функцій в обчислювача.

Керуючі обчислювальні пристрої в процесі функціонування повинні виконувати не тільки дії по обробці цифрової інформації, але й широкий спектр функцій, які називаються периферійними ...


26. Реалізація функцій часу

Включає в себе такі дії, як реалізація (витяг) інтервалів часу, вимірювання тривалості часових інтервалів, підрахунок кількості імпульсів ...


27. Використання таймерів для реалізації періодичних обчислень

Часто таймер використовуються в спеціалізованих і бортових обчислювача для забезпечення заданого періоду реалізації алгоритмів керування ...

rn


28. Характеристика протоколів обміну даними між процесором та іншими пристроями

Синхронний обмін без очікування готовності даних. Цей тип обміну реалізований між процесором і пам'яттю. При цьому швидкодію мікросхем пам'яті ...


29. Коротка характеристика обміну з прямим доступом в пам'ять

Обмін з прямим доступом в пам'ять - ПДП (англ. DMA - DirectMemoryAccess ) - спеціальний режим обміну даними між зовнішнім пристроєм і пам'яттю МП-системи, що реалізує без участі процесора ...