Микропроцессоры и микроконтроллеры

 
 
 
«Proof by analogy is fraud.»
Bjarne Stroustrup
Русский | Українська


Микропроцессоры и микроконтроллеры :: Принципи роботи мікропроцесорів :: Приклад діаграми виконання команди пересилання

Приклад діаграми виконання команди пересилання

Розглянемо тимчасову діаграму сигналів на шині адреси (лінії ), шині даних (лінії ) і лініях управління пам'яттю
# MemR і # MemW при виконанні деякої узагальненій команди пересилання байтів з регістра A процесора в пам'ять. Нехай команда має формат 3 байтів, причому перший байт містить код операції пересилання регістр-пам'ять, а другий і третій байти містять адреса комірки-одержувача. Це означає, що в команді використовується пряма адресація пам'яті. Умовне зображення формату такої команди показано на мал. 4.2.

rn

Формат команди пересилання з прямою адресацією пам'яті.

rn

Рис. 4.2. Формат команди пересилання з прямою адресацією пам'яті.

rn

1 - код операції пересилання з регістра A в пам'ять;

rn

2 - молодший байт адреси комірки-одержувача;

rn

3 - старший байт адреси комірки-одержувача.

rn

Будь-яка команда реалізується як послідовність машинних циклів, причому в кожному машинному циклі виконуються дії по зверненню до пам'яті (або до периферійному блоку). Відповідна часова діаграма зміни сигналів показана на мал. 4.3.

rn

Діаграмма сигналів при виконанні команди пересилання з прямою адресацією памяті

rn

Рис. 4.3. Діаграма сигналів при виконанні команди пересилання
з прямою адресацією пам'яті

rn

1 - адреса чергового байтів команди, що видається з регістра PC процесора;

rn

2 - адреса комірки-одержувача, що видається з регістрів тимчасового зберігання;

rn

3 - перший байт коду команди (код операції), прочитані з пам'яті у процесор і поміщений в регістр команди IR для наступної дешіфраціі;

rn

4 - молодший байт адреси комірки-одержувача, прочитані з пам'яті;

rn

5 - старший байт адреси комірки-одержувача, прочитані з пам'яті;

rn

6 - вміст регістра A, пересилається з процесора в комірку-одержувач.

rn

Вертикальні лінії на діаграмі відповідають умовним кордонів машинних циклів. У кожному циклі читання чергового байтів команди адресу, що видається на шину адреси, обов'язково береться з регістра PC . Звернемо увагу, що після читання з пам'яті чергового байтів команди вміст регістру PC автоматично збільшується на одиницю.

rn

Інформація на лінії адреси завжди видається з процесора, у той час як напрям передачі по шині даних залежить від виконуваних дій і визначається поточним активним сигналом управління # MemR або # MemW. Ці сигнали формуються в інверсно логікою, тобто низький рівень відповідає активному станом сигналу.

rn

Наприкінці першого машинного циклу при отриманні коду команди блок дешіфраціі команд у складі процесора аналізує отриманий код. Дії у наступних машинних циклах визначаються саме отриманим кодом операції.
<< Предыдущая статья
«Тимчасові діаграми сигналів»