Микропроцессоры и микроконтроллеры

 
 
 
«Программирование сегодня — это гонка разработчиков программ, стремящихся писать программы больше и с лучшей идиотоустойчивостью, и вселенной, которая пытается создавать больших и лучших идиотов. Пока вселенная побеждает.»
Rick Cook
Русский | Українська


Микропроцессоры и микроконтроллеры :: Принципи роботи мікропроцесорів :: Тимчасові діаграми сигналів

Тимчасові діаграми сигналів

Для опису роботи обчислювача і принципів виконання команд зручно використовувати діаграми зміни сигналів у часі. Оскільки всі розглядувані сигнали є цифровими, на діаграмі вони відображаються у вигляді умовних рівнів - низького і високого. Інформація на шинах зображується, як показано на мал. 4.1.

rn

Прінціп зображення сигналів шини на тимчасовій діаграмме

rn

Рис. 4.1. Принцип зображення сигналів шини на тимчасовій діаграмі:

rn

1 - момент синхронного зміни коду, тобто рівнів сигналу на всіх провідниках, що утворюють шину (можуть змінюватися не всі сигнали шини);

rn

2 - незмінне сталий стан сигналів на шині;

rn

3 - відсутність сигналу у випадку, коли вихідні буфер всіх пристроїв, під'єднаних до шини, знаходяться в відключеному (третьому) стані.