Микропроцессоры и микроконтроллеры

 
 
 
«Человеку свойственно ошибаться, но для нечеловеческих ошибок нужен компьютер»
Русский | Українська


Микропроцессоры и микроконтроллеры :: Принципи роботи мікропроцесорів :: Переривання програми і принципи обробки переривань в мікропроцесорних системах

Переривання програми і принципи обробки переривань в мікропроцесорних системах

Переривання - тимчасове припинення виконання основної програми з метою реалізації більш термінових на поточний момент дій (навіть безпосередньо не пов'язаних з основною програмою), що відбувається в довільний момент часу за запитом зовнішнього пристрою чи у випадку особливої ситуації в процесорі. Система обробки переривань - це комплекс апаратних засобів у складі обчислювальної системи та програмно-логічних принципів для обробки асинхронних подій.

rn

Запит на переривання слід розглядати як сигнал про деяке подію, при появі якого процесор перериває виконання поточної програми і перемикається на виконання дій, що обробляють це подія і оформлених у вигляді підпрограми - процедури обробки переривання . Виконання цієї процедури є, по суті, реакцією обчислювача на дану подію. По закінченні виконання процедури повинен бути реалізований повернення до перерваної програмі. Процедури обробки переривань викликаються на виконання асинхронних по відношенню до основної програми, якщо вони ініційовані зовнішніми або внутрішніми сигналами. Але, як і звичайні процедури, вони можуть бути задіяні програмним шляхом.

rn

В залежності від джерела запиту переривання підрозділяють на:

rn

зовнішні - сигнали запитів формуються зовнішніми по відношенню до процесора пристроями (це можуть бути сигнали про готовність даних в пристроях вводу-виводу, про збої обладнання, зникнення харчування та т . п.);

rn

внутрішні - що формуються самим процесором у разі виникнення виняткових ситуацій (ділення на нуль, переповнення);

rn

програмні - виклик процедур обробки переривань безпосередньо з виконуваної програми за допомогою спеціальних команд (зазвичай таким чином здійснюється звернення до апаратно-орієнтованим функцій обчислювача, таким, як звернення до стандартних пристроїв вводу-виводу). < /p>


Следующая статья >>
«Структура контролера переривань»