Микропроцессоры и микроконтроллеры

 
 
 
«Человеку свойственно ошибаться, но для нечеловеческих ошибок нужен компьютер»
Русский | Українська


Микропроцессоры и микроконтроллеры :: Канали вводу-виводу на основі МК51

Канали вводу-виводу на основі МК51


1. Архітектура мікроконтроллерной системи

Як зазначалося раніше, МК51 є повнофункціональним самодостатнім обчислювачів (як і більш сучасні розробки мікроконтролерів )...


2. Принципи побудови системного інтерфейсу МК51

Всі електронні елементи, які підключаються до системного інтерфейсу МК51, повинні розглядатися розробниками системи і ПЗ для МК як елементи зовнішньої пам'яті даних (зовнішнього адресного простору), тобто звернення до них у програмі виглядає як робота з осередками ВП ...


3. Побудова каналів прийому-передачі даних в паралельному коді

Розширення кількості портів вводу-виводу даних в паралельному коді для МК51 може виконуватися таким чином ...


4. Типові структури аналого-цифрових каналів вводу-виводу

Призначення каналів введення даних у обчислювача - отримання аналогової або дискретної інформації з датчиків, нормалізація сигналів, реалізація квантування сигналів за часом і виконання аналого-цифрового (АЦ) перетворення ...


5. Приклади апаратно-програмної реалізації вхідних каналів

АЦП К1113ПВ1 відноситься до класу АЦП послідовних наближень, функціонально закінчено і сполученої з МП за рівнем ТТЛ-сигналів ...


6. Огляд сучасних моделей мікроконтролерів MCS-51

Перші мікроконтролери з ядром MCS-51 були розроблені в 70-х роках минулого століття фірмою Intel одночасно з мікропроцесорами серії i8086, які є «предками» сучасних МП для ПЕОМ ...


7. Характеристики мікроконтролера моделі AT89S8252

Дана модель використана в якості основного мікроконтролера в двопроцесорних системі УУМС, розробленої на каф. 301 і що вивчається на лабораторних роботах ...


8. Інтерфейс внутрішньосистемні програмування SPI

У мікроконтролерах AT89Sxxxx реалізована можливість зміни вмісту пам'яті програм при знаходженні МК в цільовій системі - ISP - in- system programming .. .


9. Принципи побудови багатоканальних систем збору даних

Як зазначалося раніше, особливістю цифрових керуючих систем є необхідність прийому даних від великої кількості датчиків. У зв'язку з цим блоки вводу та АЦ-перетворення повинні будуватися як багатоканальні ...


10. Розробка схеми ССД та програмного забезпечення

У наведеному прикладі для зручності підключення до МК будемо використовувати восьміразрядний АЦП К572ПВ3 ...


11. Базові принципи перевірки достовірності при передачі на основі МК51

Всі методи контролю достовірності передачі інформації та захисту від збоїв засновані на принципі інформаційної надмірності, тобто до передаються інформаційним бітам додається певну кількість додаткових розрядів, за допомогою яких забезпечується контроль достовірності ...


12. Характеристика формату із плаваючою комою (ПЗ)

Загальний вигляд формату із плаваючою комою ...


13. Реалізація додавання в форматі ПЗ

Для приведення масштабів чисел до єдиного значення масштаб більшого числа будемо вважати основним, а менша кількість будемо приводити до основного масштабу ...


14. Реалізація множення в форматі ПЗ

Запис операції в загальному вигляді виглядає так ...


15. Реалізація поділу в форматі ПЗ

Запис операції в загальному вигляді виглядає так ...


16. Особливості реалізації табличних функцій

В дисциплінах, пов'язаних з вивченням чисельних методів (інформатика, дослідження операцій) розглядається класичний метод лінійної інтерполяції ...


17. Апаратна реалізація вводу аналогових сигналів на основі шим

Існують кілька способів вводу аналогових сигналів в цифрову систему, альтернативних аналого-цифрового перетворення ...


18. Програмна реалізація вимірювання тривалості шим-імпульсів

При виборі принципів вимірювання тривалості шим-імпульсів має сенс враховувати такі фактори ...


19. Отримання фізичного значення параметра, вимірювання як шим

Дані, отримані в результаті вимірювання тривалості шим-імпульсу, необхідно перерахувати в значення того фізичного параметра, який вимірюється системою ...


20. Принципи апаратної реалізації вихідних шим-сигналів

Для управління виконавчими пристроями, особливо двигунами постійного струму, що широко використовуються шим-сигнали. Формувати такі сигнали можна апаратними засобами ...


21. Принципи програмної реалізації вихідних шим-сигналів

Незважаючи на те, що в мікроконтролерах сімейства MCS-51 відсутні вбудовані апаратні шим-генератори, сформувати шим-сигнал на виведенні МК досить просто ...


22. Реалізація періоду дискретності виконання обчислень

Алгоритми управління, сформовані в процесі синтезу цифрового регулятора, в якості одного з параметрів містить значення періоду (періодів) дискретності Т0. Наприклад ...