Микропроцессоры и микроконтроллеры

 
 
 
«Сначала учите науку программирования и всю теорию. Далее выработаете свой программистский стиль. Затем забудьте все и просто программируйте.»
George Carrette
Русский | Українська


Микропроцессоры и микроконтроллеры :: Канали вводу-виводу на основі МК51 :: Принципи програмної реалізації вихідних шим-сигналів

Принципи програмної реалізації вихідних шим-сигналів

Незважаючи на те, що в мікроконтролерах сімейства MCS-51 відсутні вбудовані апаратні шим-генератори, сформувати шим-сигнал на виведенні МК досить просто. Для цих цілей зручно використовувати таймер в режимі автоперезагрузкі стартового числа. Використовувана розрядність таймера NT відповідає розрядність лічильника NC з прикладу згідно п.23.1.

rn

Можливі стану таймера лежать в межах від 0 до . Якщо значення періоду шим-імпульсів визначити як , де TG -в даному випадку період імпульсів від внутрішнього ГТВ, підраховуємо таймером, то в кожному такому періоді активній фазі шим-імпульсу буде відповідати певна кількість N 1 періодів TG < /em>, а неактивній (нульової) фазі - кількість N 0 .

rn

Важливо, що завжди ( N 1 + N 0 )