Микропроцессоры и микроконтроллеры

 
 
 
«Меня два раза спрашивали [члены Парламента]: «Скажите на милось, мистер Бэббидж, что случится, если вы введете в машину неверные цифры? Cможем ли мы получить правильный ответ?» Я не могу себе даже представить какая путаница в голове может привести к подобному вопросу.»
Charles Babbage
Русский | Українська


Микропроцессоры и микроконтроллеры :: Канали вводу-виводу на основі МК51 :: Принципи побудови багатоканальних систем збору даних

Принципи побудови багатоканальних систем збору даних

Як зазначалося раніше, особливістю цифрових керуючих систем є необхідність прийому даних від великої кількості датчиків. У зв'язку з цим блоки вводу та АЦ-перетворення повинні будуватися як багатоканальні:

rn

1) містити кілька АЦП (за кількістю вхідних сигналів);

rn

2) забезпечувати тимчасове мультиплексування вхідних аналогових сигналів для подачі на єдиний АЦП.

rn

Типова аналого-цифрова система збору даних (ССД) складається з аналогового мультиплексора (АМХ), інтегрального АЦП і схем сполучення з портами МК. Будь-який з аналогових входів (зазвичай 4 або 8) через АМХ за допомогою сигналів керування від МК може бути підключений до входу АЦП, і таким чином буде отриманий і вважаю в МК цифровий код, який відповідає рівню аналогового сигналу. Можлива схема системи зображена на ріс.20.1, а.

rn

Аналоговий мультиплексор - схема комутації, яка дозволяє в довільному порядку підключити будь-який з аналогових входів до аналогової вихідний лінії. Номер входу, що підключається, задається для АМХ як двійкові код на спеціальних цифрових входах. Найбільш часто в якості АМХ використовують ІC аналогових КМОП-ключів з цифровим вибором каналу (К590КН1, К590КН6, К561КП2), які обслуговують вісім аналогових ліній. Такі ІC мають також цифровий вхід дозволу роботи E (див. схему ріс.20.1, а)