Микропроцессоры и микроконтроллеры

 
 
 
«Ограничение возможностей языка с целью предотвращения программистских ошибок в лучшем случае опасно.»
Bjarne Stroustrup
Русский | Українська


Микропроцессоры и микроконтроллеры :: Принципи роботи мікропроцесорів :: Управління послідовністю читання команд з пам'яті

Управління послідовністю читання команд з пам'яті

Функціонування процесора полягає в послідовної вибірки команд з пам'яті та їх виконанні. Черговий байт команд зчитується з тієї комірки пам'яті, адреса якої міститься в лічильнику команд PC . Після читання кожного байта автоматично виконується дію PC: = PC + 1 (див. мал. 4.3). Таким чином на апаратному рівні забезпечується читання кодів команд, розташованих в пам'яті послідовно один за одним.

rn

Якщо згідно з алгоритмом необхідно змінити пряму послідовність виконання команд (наприклад, при організації розгалуження в алгоритмах, при реалізації циклічної обробки даних), то для програмування подібних ситуацій слід використовувати спеціальні команди передачі управління або < strong> переходу . Дія цих команд полягає в тому, що в PC примусово завантажується нове значення, яке є адресою команди, наступного за алгоритмом, а не наступного за розташуванням в пам'яті. На мал. 4.4 показані приклад алгоритму, що містить галуження, і абстрактний приклад розміщення в пам'яті команд програми (без прив'язки до конкретного мікропроцесор).

rn

rn

Рис. 4.4. Схема виконання команди умовного переходу

rn

Нехай команда 3 має формат 3 байтів і є командою умовного переходу. Другий і третій байти цієї команди містять адресу команди 6. Таким чином, при зчитування всій команди 3 буде виконано дію
PC = PC + 3 (це буде адреса команди 4 ) . При виконанні команди 3 буде проведена перевірка деякого умови. У випадку істинності умови в регістр PC буде записано нову адресу - в даному випадку адреса команди 6 , який міститься в адресній частині команди 3 . Таким чином, наступною командою, зчитує з пам'яті, буде команда 6 , і, значить, буде виконана передача управління в потрібну точку алгоритму. У випадку ложность перевіряється умови вміст лічильника команд не зміниться, і наступного виконуваної командою буде команда 4 .