Микропроцессоры и микроконтроллеры

 
 
 
Л. Якокка : «Компьютер выдает только то, что в него ввели. Секрет успеха - не информация, но люди»
Русский | Українська


Микропроцессоры и микроконтроллеры :: Організація керуючих автоматів

Організація керуючих автоматів


1. Введення

У цій групі статей розглядається організація керуючих автоматів процесора, визначається місце керуючого автомата в операційному пристрої і його функції...


2. Загальні відомості про керуючиi автомати

У своїх наукових та практичних роботах академік Глушков А. М. показав, що будь-операційне пристрій (цифровий обчислювач) може бути розділене на два пристрої...


3. Внутрішній стан керуючого автомата

Керуючий автомат реалізує сувору послідовність мікрооперацій або мікрокоманд відповідно до ДСА. Кожна операторна вершина ГСА реалізується в окремому такті роботи обчислювача..


4. Типи керуючих автоматів

Залежно від способу зберігання мікропрограм розрізняють керуючі автомати:

- З жорсткою логікою;

- З гнучкою логікою...


5. Закони функціонування керуючих автоматів

Залежно від способу формування вихідних сигналів Y виділяють два типи автоматів ...


6. Способи перекладу автомата з одного стану в інший (Частина 1)

Регістр станів керуючого автомата складається з тригерів на входи яких подаються сигнали збуджень U з комбінаційної схеми...


7. Способи перекладу автомата з одного стану в інший (Частина 2)

Покажемо це в таблиці переходів ...


8. Етапи синтезу керуючого автомата

Вихідним для синтезу керуючого автомата (УА) є закон його функціонування, представлений у вигляді граф-схеми алгоритму (ГСА) в змістовних позначеннях ...


9. Вибір типу автомата і побудова зазначеної ГСА

Як зазначалося раніше, керуючий автомат має внутрішні стану ...


10. Зазначений граф автомата МУРА (Частина1)

Для автомата МУРА характерним є те, що кожному станом аt відповідає свій набір керуючих сигналів уt...


11. Зазначений граф автомата МУРА (Частина 2)

Якщо в ГСА зустрічається чекає вершина, як це показано на малюнку 21, то дузі зворотного зв\'язку необхідно поставити порожній оператор і відзначити його стан...


12. Зазначений граф автомата МІЛІ (Частина1)

Суть нанесення станів на ГСА для автомата МІЛІ випливає з структурної моделі автомата (мал.25) і закону його функціонування для вихідних сигналів...


13. Зазначений граф автомата МІЛІ (Частина 2)

Наступне стан аt +1, буде зазначено після операторних вершин...


14. Синтез комбінаційних схем автоматів

Цей синтез включає в себе всі наступні етапи ...


15. Синтез комбінаційної схеми автомата МУРА (Частина1)

Для автомата МУРА комбінаційна схема (КС) виробляє сигнали збуджень (U)...


16. Синтез комбінаційної схеми автомата МУРА (Частина 2)

У стані a автомат виробляє сигнали y, y. З цього стану (a) автомат переходить в стану: a, a, a і a...


17. Синтез комбінаційної схеми автомата МУРА (Частина3)

Запис логічних виразів

На цьому етапі за таблицею записуємо логічні вирази для вихідних сигналів Y і сигналів збуджень U...


18. Синтез комбінаційної схеми автомата МИЛІ (Частина1)

Вибір типу тригерів

Для автомата МІЛІ було визначено 4 стану. Для їх кодування виберемо два лічильних (Т) тригера...


19. Синтез комбінаційної схеми автомата МІЛІ (Частина 2)

В автоматі МІЛІ вихідні сигнали Y залежать не тільки від вихідного стану a, але і від вхідних сигналів x...


20. Зазначений граф автомата МІЛІ (Частина3)

Всі ці переходи можна показати на графі автомата ...